Розвідувальна діяльність епохи глобалізації інформаційно-психологічного протиборства: особлива організаційно-правова форма та специфічний засіб політичної практики (тези доповіді)

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Категорія: Розвідувальна діяльність
Опубліковано: Середа, 11 березня 2015, 22:31
Автор: Кузьменко Анатолій
Перегляди: 2022

Розвідувальна (агентурно-оперативна) діяльність у міжнародно-правових відносинах має багатоаспектний характер, і є особливим (прихованим) видом організації і реалізації зовнішньополітичної діяльності учасників міжнародно-правових відносин (держав, неурядових організацій, маргінальних міжнародного значення угруповань, фізичних осіб, так званого, „міжнародного рівня інтересів та наявного в них фінансово-економічного потенціалу тощо), спрямованої на отримання переваг над іноземними партнерами чи конкурентами, насамперед у політико-дипломатичній царині, шляхом заволодіння і використання їхніх секретів чи завдання шкоди шляхом безпосереднього підриву їхнього політичного, економічного, військового, науково-технічного потенціалу, міжнародного авторитету, позицій у світі чи регіоні, міжнародних чи міждержавних зв’язків, або для задоволення інтересів і потреб власної правлячої еліти − шляхом надання вигідного впливу на іноземних партнерів.

 Враховуючи, що головна мета (кінцевий результат) розвідувальних та інших спецслужб − створення переваг над партнерами, конкурентами, супротивниками чи ворогами, то такими перевагами можуть бути можливості:

1) використання обізнаності у політичних, економічних, науково-технічних, військових чи інших секретах партнерів або конкурентів для використання на свою користь природних або створення штучних сприятливих умов під час розв’язання поточних чи стратегічних питань або певних політико-дипломатичних, військово-політичних чи зовнішньоекономічних проблем;

2) на їхній основі − правильного поводження в природних умовах чи, в разі потреби, створення для себе штучної сприятливої ситуації;

3) усунення заздалегідь несприятливих умов для себе, зокрема, шляхом нейтралізації волі, фізичних чи технічних можливостей опонента обмежити чи перешкодити досягнення суб’єктом розвідувальної діяльності (іноземним партнером, конкурентом чи ворогом) поставленої політичної цілі.

Сучасні функції спеціальних служб у сфері міжнародних відносин спрямовані на розв’язання чотирьох стратегічних завдань:

1) розвідувально-інформаційного забезпечення прийняття і реалізації правлячою елітою держав чи інших учасників міжнародних відносин стратегічних і поточних рішень;

2) проведення заходів вигідного прихованого впливу на партнерів, конкурентів, супротивників чи ворогів;

3) проведення заходів безпосереднього підриву, тобто завдання безпосередньої шкоди наявним потенціалам (політичному, економічному,військовому, науково-технічному, оборонному тощо) ворогів, супротивників чи конкурентів;

4) створення відповідних розвідувальних позицій та забезпечення умовбезпеки учасникам розвідувального процесу.

Цілі та завдання, намічені суб’єктом розвідувальної діяльності, визначають конкретний об’єкт розвідувальних спрямувань, далі відповідний − механізм (виконавчого суб’єкта), методи і форми (гласні-негласні)функціонування (діяльності) його окремих елементів. І насамкінець − відповідні організаційно-правові форми діяльності виконавчого суб’єкта − спецслужби:

1) легальна розвідка;

2) умовно-легальна розвідка;

3) агентурна розвідка;

4) технічна розвідка.

У залежності від сфери інтересів розвідувальна діяльність поділяється на:

1) політичну;

2) економічну;

3) науково-технічну;

4) військову;

5) зовнішню контррозвідку.

Методика автора визначає 4-рівневу класифікацію міждержавних відносин:

1) добросусідські,

2) партнерські,

3) суперницькі,

4) конфронтаційні.

Головним критерієм є визначення «хто є хто» для України в конкретний час і ситуації:

- союзник,

- партнер,

- конкурент,

- супротивник

- або навіть ворог.

Для всіх випадків головним лише є мета діяльності сторін та її наслідки для безпеки України. Найпріоритетнішою сферою розвідувальної відповідальності та відповідна форма організації розвідувальної діяльності нині є політична розвідка в легальній та умовно легальній формі, агентурна − використання агентури впливу.

Таким чином, розвідувальна діяльність перетворилася на особливий вид організації зовнішньополітичної практики суб’єктів міжнародно-правових і міжнародних цивільно-правих і господарських відносин, тобто приховану, таємну, конспіративну зовнішньополітичну діяльність здійснювану спецслужбами або під їхнім контролем іншими державними та неурядовими організаціями. Зміст процесу її реалізації визначається як агентурно-оперативну діяльність. Розвідувальна діяльність,як і дипломатична, є складним, відносно самостійним соціально-політичним та правовим явищем у міжнародних відносинах. Вона є об’єктом дослідження міжгалузеве значення і може визначатися „інститутом” права контррозвідувальної галузі правознавства, що формується на зразок оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів. А зазначене означає, що розвідувальна діяльність має свою сферу існування, власні закони та закономірності розвитку, котрі обумовлюють утворення особливої специфічної сукупності як загальнонаукових, так і власних, придатних лише для неї методів, засобів, способів та іншого інструментарію наукового дослідження.

Кузьменко A. M.,

к. ю. н.,доцент, завідувач кафедри міжнародного і господарського права юридичного факультету  Навчально-наукового інституту  права та безпеки підприємництва          Європейського університету

Доповідь була оприлюднена 13 жовтня 2007 року на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє”, організованій Військовим інститутом Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Тези доповіді надруковані у збірнику тез доповідей ВІКНУ ім. Т. Г. Шевченка:

Кузьменко AM. Розвідувальна діяльність епохи глобалізації інформаційно-психологічного протиборства: особлива організаційно-правова форма та специфічний засіб політичної практики// Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє”: Наукове видання. − К.: ВІ КНУ, 2007. −С. 426-428.

Template Design JTemplate.ru - free templates Joomla