Моя політика

Моя политика

Щодо визначення концепції інформаційної війни

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

 

В інформаційному протиборстві можуть брати участь не тільки держави у вигляді погоджених дій всієї системи органів законодавчої і виконавчої влади та окремих спеціалізованих державних виконавчих структур (насамперед спеціальних розвідувальних, контррозвідувальних, інформаційно-пропагандистських служб і навіть розвідувально-диверсійних підрозділів військ спеціального призначення,спеціалізованих на проведенні інформаційно-психологічних заходів і силового тиску на населення, командний і особовий склад збройних сил, правоохоронних органів і спецслужб супротивника), а й інші нерозвідувальні державні, громадські чи приватні організації як суто національні, так і транснаціональні, зокрема різних екстремістських, терористичних та інших радикальних спрямувань.

 

 

При цьому в кожній з таких організацій у залежності від масштабів їхньоїдіяльності та власних можливостей (не в останню чергу фінансових) може бутивласна концепція інформаційної війни (IB) - система поглядів на специфікуорганізації, управління, стратегію і тактику реалізації окремих комплекснихлегальних та конспіративних заходів, таємних операцій, актів інформаційно-психологічної агресії; на специфіку використання в них всього арсеналу сил,засобів і методів вигідного інформаційно-психологічного впливу та тиску,насамперед агентурно-оперативного, на супротивника для досягненнязапланованих тактичних і стратегічних цілей.

 

Однак, сучасна реальність свідчить, що найбільшими можливостями дляорганізації і проведення IBволодіє саме спеціальна політична надбудовасуспільства − держава в особі системи органів влади та державного управління.Тому саме системи поглядів військово-політичного керівництва держав −генеральних суб'єктів інформаційного протиборства на ведення IB(як вагресивних цілях, так і з метою захисту) найбільше повно відбивають існуючуреальність і представляють найбільший практичний інтерес.

 

Слід зазначити, що нині у більшості розвинених країн світу вже сформувалися досить повні та мало суперечливі власні системи поглядів щодо використання IBяк інструменту зовнішньої політики. Кожна з таких теоретичних систем (концепцій) досить індивідуальна та служить гарним матеріалом для дослідження національних особливостей, напрямів і пріоритетів інформаційної політики цих держав, тому що в сучасних умовах інформаційне суспільство ще не винайшло і не розробило ефективний спосіб універсальної протидії IB: виявлення, попередження та придушення її джерел; використання арсеналу сил, засобів і методів інформаційно-психологічного впливу, який має активний, переважно наступальний (агресивний) характер.

 

Кузьменко A.M.,

 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедригосподарського і міжнародного права Навчально-науковогоінституту права та безпеки підприємництва Європейськогоуніверситету

 

Доповідь оприлюднена 26 березня 2008 року на Перших міжнародних науково-громадських слуханнях з проблем інформаційної безпеки, організованих Центром воєнної політики та політики безпеки України.

 

Тези доповіді надруковані у збірнику матеріалів слухань:

 

Кузьменко А. М. Щодо визначення концепції інформаційної війни// Матеріали Перших  міжнародних науково-громадських слухань з проблем інформаційної безпеки. Київ, 26 березня 2008: Зб. Матеріалів. −К.: Центр ВП та ПБ України,  2008. −С. 43-44.

 

 

 

 

 

Ukrainian English French German Polish Russian