Моя політика

Моя политика

Щодо визначення концепції інформаційної війни

Рейтинг користувача:  / 0

 

В інформаційному протиборстві можуть брати участь не тільки держави у вигляді погоджених дій всієї системи органів законодавчої і виконавчої влади та окремих спеціалізованих державних виконавчих структур (насамперед спеціальних розвідувальних, контррозвідувальних, інформаційно-пропагандистських служб і навіть розвідувально-диверсійних підрозділів військ спеціального призначення,спеціалізованих на проведенні інформаційно-психологічних заходів і силового тиску на населення, командний і особовий склад збройних сил, правоохоронних органів і спецслужб супротивника), а й інші нерозвідувальні державні, громадські чи приватні організації як суто національні, так і транснаціональні, зокрема різних екстремістських, терористичних та інших радикальних спрямувань.

Детальніше...

Підприємництво як інститут господарського права і предмет інформаційно-ідеологічного протиборства

Рейтинг користувача:  / 0

Розвідувальна діяльність – це, по-перше, елемент політики правлячих кіл; по-друге, різновид політичної практики держави‚ тобто особливий вид державної діяльності. Іншими словами, – це складова цілісного комплексу взаємопов’язаних та спеціально зорганізованих елементів специфічної діяльності для досягнення стратегічної або тактичної мети суб’єкта зовнішньої політики.

Детальніше...

Сучасні оперативні технології прихованого вигідного впливу іноземної політичної розвідки на соціально-політичне життя суспільства та свідомість окремої особистості

Рейтинг користувача:  / 1

Вступ

Дослідження політичних, соціальних, правових, організаційно-управлінських механізмів державної інформаційної політики в умовах сучасного інформаційного протиборства і пошук шляхів їхньої оптимізації є важливими та актуальними.

Детальніше...

„Правове забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства і держави” як правова категорія

Рейтинг користувача:  / 0

Актуальність теми. Однією з важливих проблем зміцнення інформаційної безпеки особи, суспільства і держави в сучасних умовах інформаційної глобалізації та розбудови інформаційного суспільства є розвиток і вдосконалення її правового забезпечення. У даному контексті слід нагадати, попри багаточисельні розмірковування і науково-фахові публікації, котрі розповідають про пониження ролі державних інституцій в управлінні повсякденного життя і розвитку суспільства, держава поки що реально залишається єдиною, хоча й зі звуженою, ніж у ХХ ст., монополією суспільно-політичною організацією, відповідальною і спроможною забезпечити сприятливе існування і прогресивний розвиток власних громадян і національного суспільства. З цієї причини в основу дослідження покладені результати вивчення низки доктринальних підходів сучасних провідних держав світу. Встановлено, що у сучасній юридичній теорії і практиці більшості держав поняття „правове забезпечення” використовується достатньо широко. В той же час його зміст, як самостійної правової категорії, що відображає специфічні сторони процесу пізнання правового забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства і держави, досліджено ще недостатньо.

Детальніше...

Особливості проблем законодавчого забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і громадянина в умовах інформаційно-психологічного протиборства

Рейтинг користувача:  / 0

Цією статтею розпочинається цикл публікацій з висвітлення результатів досліджень проблем теоретико-методологічного і політико-правового забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства і держави, а також політики безпеки в міждержавних і міжнародних відносинах.

Детальніше...

Ukrainian English French German Polish Russian