Моя політика

Моя политика

Безпекознавство – основоположний теоретико-методологічний науковий напрям та навчальна дисципліна в системі підготовки фахівців військових, правоохоронних відомств та спецслужб

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Безпекознавство належить до суспільних наук. Це зумовлено тим, що її генеральним об’єктом є безпекознавчий дуалізм, тобто взаємодія двох протилежних тенденцій (позитивної і негативної). Саме зазначені протилежні тенденції є похідними робочими об’єктами дослідження.

 

Об’єктом із позитивними якостями визначається „безпека” (певна ділянка соціальної практики, антропна діяльність) та з негативними якостями – „небезпека” як сукупність певних несприятливих для існування та розвитку об’єкта захисту. Безпекознавчій дуалізм як генеральний об’єкт дослідження виявляє себе через суспільні відносини, які виникають у зв’язку зі здійсненням реально необхідної функції – гарантування безпеки, тобто сприятливих умов існування (життя) і прогресивного розвитку в різних сферах суспільного буття.

Предметом науки безпекознавства є певне коло об’єктивних закономірностей гарантування безпеки, які стосуються соціально-правових, організаційно-управлінських, психологічних та синергетичних аспектів відносин безпеки в різних сферах суспільного буття. Предметом безпекознавства також є явища, тенденції та закономірності процесу забезпечення безпеки, зміст якого полягає у формуванні системи безпеки, адекватної загрозам і небезпекам, а також середовищу функціонування. Із розвитком наших уявлень та теоретико-методологічних безпекознавчих знань предмет безпекознавства має уточнюватися, розширюватися або звужуватися,  залежно від об’єктивних умов розвитку фундаментальної теорії про безпеку.

Міждисциплінарний характер нового наукового напряму безпекознавства обумовлюється тим, що воно утворюється на засадничих положеннях таких дисциплін, як екобіоніка, технетика, інформаціологія, ноокосмологія, акмеологія, етіологія, безпека життєдіяльності, теорія управління, синергетика. Із цієї причини центральним у його специфічному предметі є закономірності управління самоорганізаційними системами.

Наука безпекознавство – це суспільна міждисциплінарна наука, яка досліджує загальні та специфічні об’єктивні закономірності організації та функціонування систем безпеки і виробляє на підставі їх пізнання загальні теоретичні положення, які спрямовані на підвищення ефективності їх функціонування.

Зміст науки безпекознавства обумовлений комплексністю самого феномену безпеки, ступенем його дослідження й розробленості іншими науками.

Кузьменко Анатолій Михайлович,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Київського університету права НАН України

Жарков Яков Миколаєвич,

кандидат історичних наук, доцент,

завідувач кафедри інформаційно-психологічного протиборства Військового інституту

Національного університету ім. Т. Г. Шевченка

 

Доповідь оприлюднена: 24.11.2012 р. у Військовому інституті Національного університету ім. Т. Г. Шевченка на VІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Військова освіта: сьогодення і майбутнє”.

Тези доповіді надруковано у збірнику тез конференції:

Кузьменко А. М., Жарков Я. М. Безпекознавство – основоположний теоретико-методологічний науковий напрям та навчальна дисципліна в системі підготовки фахівців військових, правоохоронних відомств та спецслужб/ Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Військова освіта: сьогодення та майбутнє”.За заг. ред. Балабіна В. В. – К.: ВІКНУ, 2012. –С. 365-366.

Ukrainian English French German Polish Russian