Моя політика

Моя политика

Взаємозв’язок політичної та ідеологічної обстановки

Рейтинг користувача:  / 0

Політична обстановка − це процес виникнення, розвитку та вирішення антагоністичних і неантагоністичних протиріч між державами або іншими суб'єктами міждержавних відносин з приводу влади.

Детальніше...

Проблеми організаційно-правового забезпечення адекватної національної політики України у сфері безпеки

Рейтинг користувача:  / 0

(Витяг із монографії „Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності”)

Завдяки досягненням науково-технічного прогресу, зокрема розвитку інформаційних технологій, людське суспільство на зламі тисячоліть досягло небачених раніше звершень, які суттєво вплинули на розвиток економічної, соціальної, культурної та інших його сфер. Водночас, й в цьому очікуваний парадокс прогресу, джерело забезпечення суспільного процвітання потенційно є й джерелом загрози як процвітанню, так й нормальній життєдіяльності суспільства взагалі. Одночасно інформаційно-технологічний прогрес породив безліч нових правовідносин у виробничій, господарській, цивільно-правовій, кримінальній, адміністративно-правовій, міжнародно-правовій сферах. Темпи розвитку зазначених науково-технічних і технологічних процесів в умовах сучасної глобалізації значно випереджають темпи розвитку правознавчої науки, що, у свою чергу, породжує значні проблеми у правовому регулюванні відносин у суспільстві, особливо у сфері забезпечення безпеки.

Детальніше...

Рівень розвиненості системи недержавного забезпечення національної безпеки – чинник стійкого розвитку суспільства

Рейтинг користувача:  / 0

Дослідження сучасної безпекознавчої парадигми свідчить про те, що попередження небезпек, ризиків, викликів і загроз державі як суспільно-політичній інституції та мінімізація їхніх рівнів до бажаних умов безпеки існування і стратегічного розвитку суспільства, народу, нації, людини і громадянина у сучасній демократичній державі передбачає узгоджене функціонування складових елементів системи забезпечення безпеки: військово-політичних, економічних, соціальних, ідеологічних, інформаційних, психологічних, науково-технічних, соціокультурних, правових, правоохоронних та інших механізмів.

Детальніше...

Проблеми відповідності стратегії та системи забезпечення безпеки України національним потребам

Рейтинг користувача:  / 0

Проведений останнім часом рейтинговий аналіз засвідчив про підвищення інтересу як з боку пересічних громадян, так і політиків, науковців, фахівців різних категорій до проблем національної безпеки в умовах сучасного розвитку України.

Детальніше...

Безпекознавство – основоположний теоретико-методологічний науковий напрям та навчальна дисципліна в системі підготовки фахівців військових, правоохоронних відомств та спецслужб

Рейтинг користувача:  / 0

Безпекознавство належить до суспільних наук. Це зумовлено тим, що її генеральним об’єктом є безпекознавчий дуалізм, тобто взаємодія двох протилежних тенденцій (позитивної і негативної). Саме зазначені протилежні тенденції є похідними робочими об’єктами дослідження.

Детальніше...

Особливості методу класифікації сучасних міждержавних правовідносин у сфері безпеки

Рейтинг користувача:  / 0

Актуальність теми. Сучасна парадигма розвитку теорії безпеки в Україні концентрується на науковому понятті, котре визначає окрему поки що не достатньо сформовану галузь фундаментальної науки під назвою „Безпекознавство”. Проте, парадокс полягає в тому, що всі ведуть балаканину навколо проблем безпеки особи, суспільства і держави, а охочих старанно зайнятися формуванням фундаментальних знань як із загальної теорії безпеки, так й теорії інформаційної безпеки, – обмаль.

Детальніше...

Особливості сучасної парадигми безпекознавчого підходу до наукового дослідження у галузі безпеки

Рейтинг користувача:  / 0

Актуальність теми. Сучасна парадигма розвитку теорії безпеки в Україні концентрується на науковому понятті „безпекознавство”, котре визначає окрему поки що не достатньо сформовану галузь фундаментальної науки. Проте, парадокс полягає в тому, що багато політиків, урядовців, їхніх помічників і консультантів ведуть відверту балаканину навколо проблем безпеки особи, суспільства і держави, а охочих старанно зайнятися формуванням фундаментальних знань як із загальної теорії безпеки, так й теорії інформаційної безпеки, не видно навіть й на горизонті. 

Детальніше...

Безпекознавство - основа теорії інформаційної безпеки

Рейтинг користувача:  / 0

УДК 65.012.8 (063)

Актуальність теми, порушеної автором, полягає в тому, що заснування нового науково-фахового видання важлива й дуже відповідальна справа. Перші номери журналу "Інформаційна безпека людини, суспільства, держави" саме є таким проектом, в якому публікуватимуться новітні теоретико-методологічні ідеї та узагальнюватиметься практичних досвід фахівців із безпекознавства в інформаційній сфері.

Детальніше...

Оперативна обстановка як категорія безпекознавства

Рейтинг користувача:  / 0

У попередніх публікаціях про розвідувальну і контррозвідувальну діяльність спецслужб та оперативно-розшукову – правоохоронних органів – автором вже частково порушувалося питання, пов’язане з визначенням поняття такої категорії безпекознавства як „оперативна обстановка” [1].

Детальніше...

Ukrainian English French German Polish Russian